Algemene voorwaarden WOOD15 B.V.


* Deelname is op eigen risico, je bent als deelnemer zelf verantwoordelijk voor je eigen veiligheid.

* Helm verplicht, handschoenen en knie/elleboog bescherming zijn aanbevolen.

* De langzame rijder heeft altijd voorrang!

* Rij op de baan alleen in de daarvoor aangegeven rijrichting.

* Een eigen MTB of BMX dient aan de eisen van WOOD 15 te voldoen, schoon en technisch in orde, een BMX moet minimaal een achterrem hebben, pegs zijn verboden.

* Het is niet toegestaan om onder invloed van alcohol, medicatie, of verdovende middelen WOOD 15 en/of de baan te betreden

* Het verboden eten en drinken te nuttigen in de hal, water is toegestaan in de horeca, kraanwater is gratis.

* Bij een ongeval, ongeacht de oorzaak, waarschuw altijd het personeel, ieder ongeval wordt geregistreerd en bewaard. Er is ten alle tijden een persoon met EHBO diploma aanwezig.

* Waarschuw het personeel wanneer de baan is beschadigd, of wanneer je defecten/schade ontdekt.

* De deelnemer is en blijft verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie of gezondheid is om de activiteiten te kunnen beoefenen.

* De organisator is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door, verbandhoudend met of voortvloeiend uit:

- ontoereikende conditie en/of gezondheid van de deelnemers

- overschatting van de vermogens door de deelnemers

- het bewust negeren van instructies door deelnemers

* De deelnemer gaat akkoord om de organisator niet verantwoordelijk te houden voor schade aan zichzelf, het materiaal en zijn uitrusting of het toebrengen van schade aan andere deelnemers het materiaal en zijn uitrusting.

* WOOD 15 hanteert een zero tolerance beleid voor iedereen jegens medewerkers/bezoekers/baan/obstakels en het gebouw. Ons personeel kan bij het niet naleven van onze regels de toegang tot de baan of het pand ontzeggen.